Aula Molins Aula Molins

The study of public policies, especially family policies, is a strategic issue in the context of the decline of the welfare state.

For this reason, the Joaquim Molins Figueras Family Policy Classroom was created in 2013 through the signing of an agreement between the Joaquim Molins Figueras Foundation and the Institute of Advanced Family Studies (UIC Barcelona).

The activities of the Classroom contribute to the dialogue between the company, the university and society through international seminars and symposium, expert meetings and reports on birth, reconciliation work and family, taxation, situation of the child and positive parenting among other topics.

Joaquim Molins Figueras Foundation was created in 2001 to pay tribute to Joaquim Molins Figueras, founder of Cementos Molins SA. Among its objectives is to promote values such as family, family busineses and generosity.

L'estudi de les polítiques públiques, especialment les polítiques familiars, és un tema estratègic en el context de retrocés de l'Estat del Benestar.

Per aquest motiu es va crear l'Aula de Polítiques Familiars Joaquim Molins Figueras l'any 2013 a través de la signatura d'un conveni entre la Fundació Joaquim Molins Figueras i l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (UIC Barcelona).

Les activitats de l'Aula contribueixen al diàleg entre l'empresa, la universitat i la societat a través de seminaris i simposis internacionals, jornades d'experts i informes sobre natalitat, conciliació treball i família, fiscalitat, situació del menor i parentalitat positiva entre d'altres temes.

La Fundació Joaquim Molins Figueras, neix al any 2001 per rendre homenatge al que fou fundador de Ciments Molins S.A., Joaquim Molins Figueras. Dins del seus objectius està el promoure valors com la família, l'empresa familiar i la generositat.

El estudio de las políticas públicas, especialmente las políticas familiares, es un tema estratégico en el contexto de retroceso del Estado del Bienestar.

Por este motivo se creó el Aula de Políticas Familiares Joaquim Molins Figueras en el año 2013 a través de la firma de un convenio entre la Fundación Joaquim Molins Figueras y el Instituto de Estudios Superiores de la Familia (UIC Barcelona).

Las actividades del Aula contribuyen al diálogo entre la empresa, la universidad y la sociedad a través de seminarios y simposios internacionales, jornadas de expertos e informes sobre natalidad, conciliación trabajo y familia, fiscalidad, situación del menor y parentalidad positiva entre otros temas.

La Fundación Joaquim Molins Figueras nace en el año 2001 para rendir homenaje a Joaquim Molins Figueras fundador de Cementos Molins S.A. Entre sus objetivos está el promover valores como la familia, la empresa familiar y la generosidad.